Câu Chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu

Niêm hoa vi tiếu, nghĩa Việt: cầm hoa mỉm cười. Đầy đủ là Niêm hoa thuấn mục phá nhan vi tiếu: Đưa hoa ra, trong chớp mắt thì chuyển mặt mỉm cười.Câu chuyện Niêm hoa vi tiếu trên được thuật lại

Tùy Duyên Hạnh - Bồ Đề Đạt Ma

Tùy Duyên Hạnh: Chúng sanh không phải do chính mình làm chủ mà do duyên nghiệp chuyển hoá. Cảm nhận khổ vui đều do duyên sinh. Nếu được quả báo tốt đẹp vinh dự vân vân, đó là do nhân quá khứ cảm nên, ngày nay có được, khi duyên...

NGHI THỨC PHÓNG SANH

NGHI THỨC PHÓNG SANH Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô A Di Đà PhậtNam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tụng Chú Đại Bi (Hướng về chim, cá, …các vật được phóng sanh mà đọc Phật kệ tỉnh thức khai thị và quy y cho...

OM MANI PADME HUM

OM MANI PADME HUM Om Mani Padme Hum, dịch nghĩa là "Gọi mời ngọc sáng của hoa sen”, là câu Mantra phát tích từ Bồ tát Quán Thế Âm, vị thần bảo hộ của Phật giáo Tây Tạng. Thế giới bắt đầu bằng chữ OM và kết thúc với chữ HUM. Câu...

Cúng Đại bàng.

Cúng Đại bàng.Cúng Đại bàng là một nghi thức trong lễ Quá đường mỗi buổi trưa ở các tự viện theo truyền thống Phật giáo Bắc tông. Ngoài những ý nghĩa truyền thống mang tính chất tâm linh siêu hình, nghi thức đó còn mang ý nghĩa...