Đi, Ngồi Và Nói Năng, Tất Cả Đều Là Thiền

 Tất cả những người học thiền phải hiến cả thân mình ngay lúc khởi đầu để tọa thiền. Ngồi trong tư thế kiết già hay bán già, với đôi mắt khép hờ, nhìn được “bộ mặt xưa nay” trước

Câu Chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu

Niêm hoa vi tiếu, nghĩa Việt: cầm hoa mỉm cười. Đầy đủ là Niêm hoa thuấn mục phá nhan vi tiếu: Đưa hoa ra, trong chớp mắt thì chuyển mặt mỉm cười.Câu chuyện Niêm hoa vi tiếu trên được thuật lại trong một bộ Kinh với tên Ðại...

Tánh Không là gì?

Khi Bồ tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.Trong đây khó nhất là chữ Không. Toàn bộ Ðại Bát-nhã gồm 600 quyển, rất rộng rất nhiều, ở đây vì bài kinh rút...

Dạy Đệ Tử

Bài kệ này có tên là THỊ ĐỆ TỬ (Dạy Đệ Tử), được thiền sư Vạn Hạnh, bậc thầy về tiên tri, đọc cho đệ tử khi sắp mất.Thiền sư họ Nguyễn, quê châu Cổ Pháp nay thuộc thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từ thuở nhỏ đã...

Báo Oán

Thời Đức Phật, có một người cưới vợ lâu rồi mà không sinh con. Người mẹ cưới thêm cho con trai một người vợ nữa, để có con nối dõi tông đường.Không bao lâu, bà vợ sau có thai. Bà vợ trước nghĩ đến việc tài sản sau này...

Báo Oan Hạnh

Báo Oan HạnhNgười tu đạo lúc gặp khổ, nên tin nghĩ rằng mình từ trong vô số kiếp xưa, bỏ gốc theo ngọn, trôi nổi theo các pháp hữu vi, khởi nhiều oan ghét, tội lỗi rất nhiều. Ngày nay tuy không lầm lỗi, nhưng chính là cái tai họa...

Phật

“Một ngọn cỏ xanh non là Phật, giữa đêm tuyết im lìm không một tiếng động, một chậu than hồng là Phật; giữa sông bể mênh mang vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật; giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật; giữa tháng...

Vô Sở Cầu Hạnh - Bồ Đề Đạt Ma

Vô Sở Cầu HạnhNgười đời ở trong cơn mê dài, dẫy đầy sự tham trước, gọi là có cầu. Người trí giác ngộ sự thật, ngược lại thế tục, an tâm nơi vô vi, thân thuận theo sự biến chuyển. Vạn vật đều là không, không có chỗ...