Ý Nghĩa Kệ Lục Như - Kinh Kim Cang

Đức Phật đã kết thúc kinh Kim Cang bằng bốn câu kệ rất sâu sắc như sau:“Nhất thiết hữu vi pháp,Như mộng, huyễn, bào, ảnh,Như lộ diệc như điện,Ưng tác như thị quán.”Dịch nghĩa:Tất cả các

Dạy Đệ Tử

Bài kệ này có tên là THỊ ĐỆ TỬ (Dạy Đệ Tử), được thiền sư Vạn Hạnh, bậc thầy về tiên tri, đọc cho đệ tử khi sắp mất.Thiền sư họ Nguyễn, quê châu Cổ Pháp nay thuộc thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từ thuở nhỏ đã...

Báo Oán

Thời Đức Phật, có một người cưới vợ lâu rồi mà không sinh con. Người mẹ cưới thêm cho con trai một người vợ nữa, để có con nối dõi tông đường.Không bao lâu, bà vợ sau có thai. Bà vợ trước nghĩ đến việc tài sản sau này...

Báo Oan Hạnh

Báo Oan HạnhNgười tu đạo lúc gặp khổ, nên tin nghĩ rằng mình từ trong vô số kiếp xưa, bỏ gốc theo ngọn, trôi nổi theo các pháp hữu vi, khởi nhiều oan ghét, tội lỗi rất nhiều. Ngày nay tuy không lầm lỗi, nhưng chính là cái tai họa...

Phật

“Một ngọn cỏ xanh non là Phật, giữa đêm tuyết im lìm không một tiếng động, một chậu than hồng là Phật; giữa sông bể mênh mang vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật; giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật; giữa tháng...

Vô Sở Cầu Hạnh - Bồ Đề Đạt Ma

Vô Sở Cầu HạnhNgười đời ở trong cơn mê dài, dẫy đầy sự tham trước, gọi là có cầu. Người trí giác ngộ sự thật, ngược lại thế tục, an tâm nơi vô vi, thân thuận theo sự biến chuyển. Vạn vật đều là không, không có chỗ...

Tùy Duyên Hạnh - Bồ Đề Đạt Ma

Tùy Duyên Hạnh: Chúng sanh không phải do chính mình làm chủ mà do duyên nghiệp chuyển hoá. Cảm nhận khổ vui đều do duyên sinh. Nếu được quả báo tốt đẹp vinh dự vân vân, đó là do nhân quá khứ cảm nên, ngày nay có được, khi duyên...