Lời nói gió bay nhưng nghiệp không bay

Cổ nhân thường nói: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng cũng đều có báo ứng tương xứng…Đức Phật dạy: Nghiệp của “ác khẩu” rất lớn, lời nói gió bay nhưng...