Lời nói gió bay nhưng nghiệp không bay

Cổ nhân thường nói: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng cũng đều có báo ứng tương xứng…Đức Phật dạy: Nghiệp của “ác khẩu” rất lớn, lời nói gió bay nhưng...

Hoàng đế diệt Phật bị quả báo bi thảm

Kết cục bi thảm của những vị hoàng đế diệt Phật trong lịch sử là bài học xương máu cho nhân loại ngày nay. Nhưng có nhiều người vẫn u mê, ngoan cố không sợ hãi, và lịch sử dường như đang lặp lại.Phật giáo du nhập vào Trung...