Tượng Phật Di Lặc phong cách Tây Tạng

Tượng Phật Di Lặc phong cách Tây Tạng - tu viện Thiksey ở trung tâm Ladakh, Kashmir, Ấn Độ.Hình tướng Phật Di Lặc bụng bự, cười toe toét hiện nay chúng ta thường thấy là biểu tướng của Phật Di Lặc

Ảnh Đẹp

Có Sắc Không Hương

Một ngày kia, nữ hoàng Shaba gởi đến vua Solomon hai bó hoa rất giống nhau, để thử xem sự khôn ngoan của ông tới đâu.Đó...