Cái thấy NHƯ THỊ

Núi là núi, nước là nướcMột giáo sư Mỹ dạy triết ở một đại học nọ khi nghe câu nói nổi tiếng này của Thiền, ông ta phản ứng với thái độ tiêu cực. Tuy nhiên, các yếu tố khác của Thiền lôi cuốn ông ta mãnh liệt, vì thế...

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT

Theo truyền thống của Phật Giáo Tây Tạng: Ở vô lượng kiếp trước, với Tâm Đại Bi vô hạn, Quán Thế Âm Bồ Tát muốn cứu thoát tất cả chúng sinh ra khỏi biển khổ sinh tử luân hồi, nên đối trước chư Phật 10 phương, Ngài...

Phim Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh quan trọng hướng dẫn tu hành của nhà Phật. Do sự kì diệu của nó nên người ta đã giấu nó. Và để truyền bá đi xa, một vị đã viết kinh này lên lụa và xẻ bắp thịt để giấu kinh. Mời các đạo...

Đức Phổ Hiển và Văn Thù Bồ tát

Vai trò của hai vị Bồ tát: Phổ Hiền và Văn Thù là hai đại Bồ tát được nói đến nhiều trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu như Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là hai bậc Đại Bi, Đại Dũng thì Phổ Hiền là Đại Hạnh và Văn Thù là Đại...

Kệ trừ rắn độc

Tu tập ở núi rừng, hang động, những nơi thâm sơn cùng cốc vốn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Ngoài việc trau dồi kinh pháp, nỗ lực tu tập làm cho tăng trưởng giới-định-tuệ thì người tu cũng cần có những bí kíp để dùng khi cần....

Tam giới - Ba cõi - tiếng Phạn: Triloka

Tam giới (ba cõi – tiếng Phạn: Triloka) nói về những cảnh giới trong vòng sinh tử luân hồi.Tam giới bao gồm: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Dục Giới (Kamadhatu) Các kinh luận thường dạy rằng, tất cả mọi loài chúng sinh...

Học Thuyết Tam Thân - Ba Thân Của Phật

Để mang lại lợi ích cho chúng sinh, một vị Phật phát ra từ Pháp thân vào hình thức Báo thân để giảng dạy Pháp thông qua giấc mơ hoặc các trạng thái thiền.Học thuyết Tam thân (Trikaya) của Phật giáo Đại Thừa cho chúng...

CHÍNH TRỊ QUAN CỦA PHẬT GIÁO

Đạo phật vốn không có chủ trương làm chính trị, chính trị và đạo Phật hai lối đi khác nhau. Đạo Phật chủ trương giải quyết vấn đề khổ đau, hướng đến giải thoát sanh tử luân hồi của kiếp nhân sinh, còn chính trị là...