Tứ Đại Thiên Vương Hộ Pháp Thần

Tứ Đại Thiên vương là bốn vị Thiên thần thuộc bộ Nhị Thập Thiên ở tầng thứ nhất của dục giới Ta Bà, còn xưng là Hộ Thế Thiên Vương.Trong thế giới quan của Phật Giáo, Tu Di sơn, giữa núi Tu di có bốn ngọn núi là nơi cư trú...

Quán Tự Tại

Trong Kinh Bát Nhã Ba-La-Mật, Quán Thế Âm Bồ Tát được gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát, ẩn tàng một triết lý sâu xa và phương thức tu tập nhiệm mầu nhờ quán chiếu mà được tự tại, giải thoát.Quán Tự Tại chính là quán bản chất...

Quán Thế Âm - Avalokiteśvara.

Quán Thế Âm - Avalokiteśvara. Tại VN, có hai tín ngưỡng mang đậm nữ tính, được tôn thờ cùng khắp, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Mẹ Maria. Tôn tượng của hai vị được xây dựng khắp nơi từ Bắc vào Nam. Nếu nhìn từ xa,...

Quán Thế Âm - Avalokiteśvara - Hạnh lắng nghe

Tại VN, có hai tín ngưỡng mang đậm nữ tính, được tôn thờ cùng khắp, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Mẹ Maria. Tôn tượng của hai vị được xây dựng khắp nơi từ Bắc vào Nam.Nếu nhìn từ xa, thực khó phân biệt ai là Phật...

Tượng Phật Di Lặc phong cách Tây Tạng

Tượng Phật Di Lặc phong cách Tây Tạng - tu viện Thiksey ở trung tâm Ladakh, Kashmir, Ấn Độ.Hình tướng Phật Di Lặc bụng bự, cười toe toét hiện nay chúng ta thường thấy là biểu tướng của Phật Di Lặc theo người Trung Quốc. Thực ra...