Niệm Phật

Niệm Phật, niệm không phải niệm bằng miệng. Chữ niệm của niệm Phật không thể thêm chữ khẩu, có rất nhiều người đã thêm chữ khẩu cho nó, vậy là sai rồi, vậy là họ hoàn toàn không hiểu ý

Quán Tự Tại

Trong Kinh Bát Nhã Ba-La-Mật, Quán Thế Âm Bồ Tát được gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát, ẩn tàng một triết lý sâu xa và phương thức tu tập nhiệm mầu nhờ quán chiếu mà được tự tại, giải thoát.Quán Tự Tại chính là quán bản chất...

Quán Thế Âm - Avalokiteśvara.

Quán Thế Âm - Avalokiteśvara. Tại VN, có hai tín ngưỡng mang đậm nữ tính, được tôn thờ cùng khắp, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Mẹ Maria. Tôn tượng của hai vị được xây dựng khắp nơi từ Bắc vào Nam. Nếu nhìn từ xa,...

Quán Thế Âm - Avalokiteśvara - Hạnh lắng nghe

Tại VN, có hai tín ngưỡng mang đậm nữ tính, được tôn thờ cùng khắp, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Mẹ Maria. Tôn tượng của hai vị được xây dựng khắp nơi từ Bắc vào Nam.Nếu nhìn từ xa, thực khó phân biệt ai là Phật...

Tượng Phật Di Lặc phong cách Tây Tạng

Tượng Phật Di Lặc phong cách Tây Tạng - tu viện Thiksey ở trung tâm Ladakh, Kashmir, Ấn Độ.Hình tướng Phật Di Lặc bụng bự, cười toe toét hiện nay chúng ta thường thấy là biểu tướng của Phật Di Lặc theo người Trung Quốc. Thực ra...

Cái thấy NHƯ THỊ

Núi là núi, nước là nướcMột giáo sư Mỹ dạy triết ở một đại học nọ khi nghe câu nói nổi tiếng này của Thiền, ông ta phản ứng với thái độ tiêu cực. Tuy nhiên, các yếu tố khác của Thiền lôi cuốn ông ta mãnh liệt, vì thế...