Đức Phật A Di Đà - Amitabha - Diệu Quan Sát Trí.

Đức Phật A Di Đà Amitabha - Diệu Quan Sát Trí.Đức Phật A Di Đà có sắc đỏ. Trong Phật giáo Kim Cương thừa, màu đỏ là màu của tình yêu thương, lòng bi mẫn và năng lượng cảm xúc. Biểu tượng của

Từ Bi Chú - OM MANI PADME HUM

OM MANI PADME HUMThần chú OM MANI PADME HUM đôi lúc được giải thích với những ý nghĩa cầu kỳ và thần bí. Tuy nhiên, như chúng ta đã nói, đây đơn giản chỉ là tên của Bố Tát Quan Âm (Chenrezig) được đặt giữa hai âm thanh truyền thống...

Phương Pháp Học Thuộc Lòng Chú Thủ Lăng Nghiêm

Chú Lăng Nghiêm (tiếng phạn: Shurangama Mantra) – Thần Chú Uy Lực Nhất Trong Phật GiáoChú Lăng Nghiêm là một thần chú Phật giáo uy lực thường được dùng để trừ tà ma và loại bỏ năng lượng tiêu cực. Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm cao...

Ảnh Đẹp

Như bóng không rời hình

Việc làm của bản thân taDo tâm, do ý tạo ra, dẫn đầuNói năng, hành động trước sauÝ mà thanh tịnh: dạt dào niềm vuiVà...

Như xe chân vật kéo

Việc làm của bản thân taDo tâm, do ý tạo ra, dẫn đầuNói năng, hành động trước sauÝ mà ô nhiễm: khổ đau theo...