Ngũ Trí Như Lai

Ngũ Trí Như Lai. 1) Đức Phật Vairocana - Đại Nhật Như Lai/ Tỳ Lô Giá Na. Ngài có thân sắc trắng và tượng trưng cho khía cạnh tịnh hóa sắc uẩn của chúng ta --> Pháp giới thể tính trí. 2) Đức Phật Akshobhya - Bất Động/ A Súc Bệ...

Thần Chú Phật Di Lặc

Theo kinh điển, Phật Di Lặc là vị Phật tương lai sẽ tái sinh vào cõi Ta-bà để giảng dạy pháp và mang lại nhiều niềm vui hạnh phúc cho tất cả chúng sinh trong toàn cõi. Vì thế, nhiều Phật tử thường xuyên trì tụng thần chú Phật Di...

Trì chú Ðại bi khỏi bịnh kinh phong

Sự linh nghiệm của thần chú Đại bi đã được nhiều người chứng thực và cũng được chia sẻ nhiều. Câu chuyện mà tôi kể sau đây là do nghệ sĩ Diệu Hiền kể trên YouTube trong chương trình “Giữ ngọc gìn vàng với Hồng...

Ý nghĩa thủ ấn Phật – Buddha mudra

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về ý nghĩa các thủ ấn (Muddà) Phật, mà chủ yếu là Phật giáo Nam Truyền đó chính là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan và được sử dụng chính thống trong việc tạc tượng thờ...

Mười Đặc Tính của Đại Bi Tâm, Đại Bi Thần Chú

Ta đang trì tụng Đại Bi Thần Chú. Vậy trước tiên ta cũng nên biết Chú là gì? Đại Bi Thần Chú liên hệ như thế nào đến Mật Tông? Chú còn được biết dưới những tên gọi khác là Thần Chú, Chân Ngôn hay Mật ngôn, tiếng Phạn là...

Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát – Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjushri mantra) là một trong những thần chú quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, nó đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ, sự khôn ngoan siêu việt. Điều này tượng trưng cho khả năng sử dụng sự...