OM MANI PADME HUM

OM MANI PADME HUM Om Mani Padme Hum, dịch nghĩa là "Gọi mời ngọc sáng của hoa sen”, là câu Mantra phát tích từ Bồ tát Quán Thế Âm, vị thần bảo hộ của Phật giáo Tây Tạng. Thế giới bắt đầu bằng chữ

Đức Phật Bảo Sinh- Ratnasambhava - Bình Đẳng Tính Trí

Đức Phật Bảo Sinh- Ratnasambhava - Bình Đẳng Tính Trí. Đức Phật Bảo Sinh toạ trên tòa Tuấn mã, là loài tràn đầy sinh lực, có khả năng cõng chở tất cả những chúng sinh vượt khổ đau. Nó cũng biểu trưng cho sự bắt đầu một...