OM MANI PADME HUM

OM MANI PADME HUM Om Mani Padme Hum, dịch nghĩa là "Gọi mời ngọc sáng của hoa sen”, là câu Mantra phát tích từ Bồ tát Quán Thế Âm, vị thần bảo hộ của Phật giáo Tây Tạng. Thế giới bắt đầu bằng chữ OM và kết thúc với chữ HUM. Câu...

Cúng Đại bàng.

Cúng Đại bàng.Cúng Đại bàng là một nghi thức trong lễ Quá đường mỗi buổi trưa ở các tự viện theo truyền thống Phật giáo Bắc tông. Ngoài những ý nghĩa truyền thống mang tính chất tâm linh siêu hình, nghi thức đó còn mang ý nghĩa...

Chìa Khoá Khai Ngộ

Tuyên Hoá Thượng Nhân, vị cao tăng đắc đạo  được Lão Hoà Thượng Hư Vân ấn chứng và tặng cho pháp hiệu Tuyên Hoá và chính thức trở thành vị tổ đời thứ 9 của Quy Ngưỡng Tông ( Thiền Tông ), từ bi nói rằng “...

Nguồn Gốc Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược Sư là một vị giác ngộ có lòng từ bi vĩ đại đối với tất cả chúng sinh. Ngài bảo vệ chúng sinh khỏi bệnh tật cả thể chất và tinh thần, những nguy hiểm, những chướng ngại trong cuộc sống, và giúp họ loại...