Chìa Khoá Khai Ngộ

Tuyên Hoá Thượng Nhân, vị cao tăng đắc đạo  được Lão Hoà Thượng Hư Vân ấn chứng và tặng cho pháp hiệu Tuyên Hoá và chính thức trở thành vị tổ đời thứ 9 của Quy Ngưỡng Tông (

Đức Phật Bảo Sinh- Ratnasambhava - Bình Đẳng Tính Trí

Đức Phật Bảo Sinh- Ratnasambhava - Bình Đẳng Tính Trí. Đức Phật Bảo Sinh toạ trên tòa Tuấn mã, là loài tràn đầy sinh lực, có khả năng cõng chở tất cả những chúng sinh vượt khổ đau. Nó cũng biểu trưng cho sự bắt đầu một...