Thientamism

Long Hoa Hội

Đăng lúc: 01:57 AM 31/10/2017 0   5898

Cùng Chủ Đề

Diêu Trì Kim Mẫu
Diêu Trì Kim Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì - Diêu Trì Địa Mẫu Nhớ...
Khai Thị Về Chú Lăng Nghiêm
Phật Nói Uy Lực Của Lăng Nghiêm Thần Chú


Long Hoa Hội - Rằm Tháng Giêng Năm Tân Sửu 2021Đàn Cơ HỘI LONG HOA

Bạch Y đáo gót cõi ta bà,
nhơn hồn chiếc niệm Di Đà,
Tiên phong chỉnh đốn Long Hoa Hội,
Sanh lòng từ niệm tiếp điển Bà.
Bạch Y trở lại lập Long Hoa
Hạc Tiên nghinh đón tiếp điển Bà
Đồng tử báo Đàn Long Hoa Hội
Tử rồi sống lại nhớ ơn Cha.

Bạch Hạc Đồng Tử xin chào chư vị Long Thần, Thổ Địa, xin chào Bạch Sĩ và chư vị Thần Thánh Tiên Phật. Nhờ ân điển của Đức Bạch Y mà hôm nay có đàn cơ tỏ bày cảnh Long Hoa Hội sắp tới tại miền Nam Việt Nam. Hôm nay có điển Đức Quan Thánh Đế Quân, đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Bạch Y. Xin mời Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ra thơ cho đề tài hôm nay.

Quán tịnh chơn hồn đến Long Hoa
Âm dương giao hiệp Đạo mở ra
Đại hội thanh bình trong thế sự
nhơn hồn chiếc chưa nghiệm ra
Bạch Y trở lại nhờ điển cha
Y như thời cổ của Di Đà
Thần hồn trở lại trong bản thể
Chú niệm Di Đà chứng Đạo Ca.
Nhìn thế sự tâm ta đau đớn
Còn vài năm Nam Hớn trở cờ
Từng giây từng phút từng giờ
Can qua xứ xứ, bất ngờ đao binh
Nạn đao binh thình lình ập tới
Làm cho
khỉ chới với mặt mày
Cuối năm
Đinh Dậu mới hay
Là cơ tận diệt thuyền quay trở về.

 Mẹ thương con, hôm nay xuống điển để bày tỏ lòng lo lắng của mẹ với chúng sanh cõi Ta Bà sắp vào cơ hủy diệt. Sau cơ hủy diệt thì là cơ Đạo Đức, mở đường cho Long Hoa Hội.

Tuất, Hợi thế sự lại đổi thay
Tân Sửu tình thương đã mở bày
Long Hoa mở hội ba ngày tết
Xuân về đất Việt thật vui say.

 Hội Long Hoa đã được Trời Phật phê chuẩn và chọn ngày tháng, các trò mau mà lo tu, còn chưa đầy nửa con giáp đó. Tình hình rồi đây sẽ rất là căng thẳng. Thế chiến sẽ được triển khai từ Đông Nam Á, sang tận Mỹ Quốc. Các cường quốc thi tài. Đất Việt Nam linh địa được bảo tồn bởi Trời Phật mà không bị ô nhiễm bởi bom hạt nhân. Nhưng tại vì chiến tranh đói kém, cho nên con người bị tử vong hơn một nửa. Thế giới cũng bị nặng nề. Các trò phải lo tu gấp để dự Hội Long Hoa, nhớ đó các con. Không còn bao năm, thời gian trôi qua nhanh như chớp. Chúc các con sớm đạt thanh tịnh.

Quan tình chi bởi đất nước suy
Thánh nhơn chưa chịu sửa tức thì
Đế ngồi hưởng lạc sao yên nổi
Quân thần đau óc tại luận suy.
Kìa đất nước lâm nguy đã tới
Rồi giặc thù chới với hôn mê
Sang Bắc chúng cõng rắn về
Hại dân, hại nước mọi bề gian nan
Bọn Trung Cộng, Bắc Hàn một thứ
Tại nghiệp chung, tại thử hạt nhân
Sau rồi dân chúng phân thân
Đáng đời bọn Cộng, không phần Long Hoa.

Nguyên lai Bổn Tánh, điển của Trời
Thủy chung Hồn, Vía chẳng giờ vơi
Thiên cung Mẫu dạy chi có biết
Tôn vinh đức hạnh của Phật Trời

 Đời đạo song tu. Cần có pháp mà khử trược lưu thanh. Có pháp mà không hành thì có tội với trời đất, đó là chưa nói tới cơ tận diệt sắp tới mà các trò chưa chắc được đậu điểm để đự Hội Long Hoa.

Long Hoa Hội tưng bừng đang diễn
Vào năm Sửu phát triển Đạo Tâm
Vô Vi một pháp ráng tầm
Long Hoa mở hội ngày Rằm Tết Ta.

Hết
Ngọ giờ, ngày 4 tháng 2 năm 2016 D.L.

Kính bút,
Viễn Lưu,
Sep/12/2016


Ý kiến bạn đọc (0)