Kinh điển đại thừa

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Diễn Đọc Trọn Bộ 10 Quyển

Đăng lúc: 23:05 PM 02/05/2023 0   120

Cùng Chủ Đề

Bát Nhã Ba La Mật ÐaTâm Kinh - Hán Việt
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinhlà một trong các kinh căn bản và phổ ...
Tâm Kinh Bát Nhã - Anh ngữ
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh là một trong các kinh căn bản và phổ ...
Bát Nhã Tâm Kinh - Pháp ngữ
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một...

Ý kiến bạn đọc (0)