Tủ Sách Thientamism

Kính Thiên Khai Đạo Thiên Tâm 2017

Đăng lúc: 21:25 PM 24/02/2023 0   205

Cùng Chủ Đề

Phương Pháp Học Thuộc Lòng Chú Thủ Lăng Nghiêm
Chú Lăng Nghiêm (tiếng phạn: Shurangama Mantra) – Thần Chú Uy Lực...
Phật Nói Uy Lực Của Lăng Nghiêm Thần Chú
Phật nói về uy lực của Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú.Khi nào còn...
Sự Tích Những Cộ Bông Trong Hội Yến Diêu Trì
(NGÀY 15 THÁNG 8 BÍNH THÂN)CỘ BÔNG HÌNH ĐỨC PHẬT MẪU VÀ CỬU VỊ...


Bố Cáo Đại Chúng Khai Đạo Thiên Tâm

Đạo Trời Pháp Phật của thế kỷ được Ngô Tuấn Kiệt, Thái Tử Thiên Hoàng thành lập đầu năm Đinh Dậu, 2017. Đây là thánh ý của đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, cùng Đức Đại Thánh Mẫu (Phật Diêu Trì Địa Mẫu)

Kính Thưa Quí Vị:

• Không phải một hay vài vũ trụ vận hành mà có vô số thế giới đang chuyển động.
• Các sinh vật trong hằng sa cõi đang sanh sanh, diệt diệt.
• Hoa lá, cỏ cây đang khoe muôn sắc muôn màu rồi cùng tàn héo.
• Văn minh, văn hóa của nhân loại cũng theo thời gian mà hưng thịnh, tàn phai.
• Tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán trong cuộc sống của loài người không bao giờ ngừng nghỉ.
• Đức Phật Thích Ca đã thấy, hiểu, chứng như vậy nên Ngài ứng hiện hóa thân vô số vào muôn cõi độ sanh.
• Ngọc Hoàng: Những quốc gia trên thế giới gọi danh hiệu Ngài là Thượng Đế, Chúa Trời hay Allah, Brahman.
• Mẫu mẹ: Mẹ của nhân loại, Phật Bà Quan Âm hay Mẹ Maria cũng đều hóa thân của Đại Thánh Mẫu. 
Đạo Thiên Tâm ra đời để cứu độ nhân loại, cho toàn bộ các sắc dân trên thế giới tự nhập môn, dùng pháp Phật biết được nhân quả, để các quốc gia đoàn kết với nhau, thế giới hòa bình, phát triển khoa học, du hành sang không gian khác.
Hôm nay ngày lành tháng tốt năm bình an (Ngày 19 tháng 02 năm Đinh Dậu) nhằm 11:00 AM 16-03-2017 được phép của “Cha Mẹ”, Thiên Tâm Đạo ra đời. Trước khi ra đời “Cha Mẹ” đã dạy 5 việc sau:

1.  Thiên Tâm Đạo là gì?

Thiên: Trời. Tâm: Phật.
•  Hợp Lòng người, hợp sơn hà đại địa, hợp với Trời.
•  Lấy Tâm Từ Bi thương xót, giúp đỡ muôn loài.

2.   Biểu tượng 

• Dấu ngang (–): Dạy rằng mọi người phải bình đẳng với nhau, và biết tôn trọng sự sống khác.
• Dấu sổ xuống (I): Dạy rằng mọi người cần phải tu tâm dưỡng tánh, để có đời sống cao thượng, lợi ích cho mình và người khác.
• Dấu trái tim: Là Tâm, Tâm nghĩa là Phật hay lòng người. Cho dù Đông, Tây, Nam, Bắc, đời nay, đời xưa, hay tương lai vẫn có điểm chung là Đạo.

3.  Phương Pháp Tu Tập

• Nên trì tụng chú Đại Bi, Thần Chú Lăng Nghiêm.
• Ngồi thiền để tâm lắng đọng định tĩnh.
• Sám hối nghiệp chướng sâu dày nhiều đời nhiều kiếp cho sạch. Sau đó tiếp nhận pháp lạc do tu tập mà có.
• Sáng suốt nhận định đâu là Tà, đâu là Chánh. 
• Nhận thức rằng vọng tâm dắt chúng sanh vào sanh tử khổ đau triền miên, chân tâm hướng dẫn chúng sanh an vui giải thoát, niết bàn.

4.  Thờ cúng và sinh hoạt

•  Người gia nhập đạo có thể tu tại gia, giống như tu ở nhà thờ, chùa.
•  Tùy theo hoàn cảnh gia đình mà thờ cúng. Không nhất thiết phải thờ đầy đủ, tuy nhiên thờ ở chốn sạch sẽ, tôn nghiêm.
•  Thiên Tâm Giáo thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và Mẹ của nhân loại.
•  Thiên Tâm lưu trữ các thể loại Kinh, Luật và Luận Phật giáo cùng các tư liệu nghiên cứu của các tôn giáo khác, các tư liệu Phật giáo liên quan đến kinh nghiệm tu tập, dưới dạng thư viện điện tử, phát hành báo, để quí Phật tử và bạn bè khắp năm châu tiếp cận dễ dàng.
•  Không cần hình thức nghi lễ, đơn giản nhưng trang nghiêm hết lòng.
•  Chủ trương trường chay, nếu không được thì ăn 10 ngày hoặc 4 ngày mỗi tháng và giữ tam tịnh nhục.

5.  Nhập Môn

•  Hết lòng khấn nguyện và phát tâm vào đạo,
•  Đặt tên cho mình lấy “Thiên” làm đầu. Ví dụ: Thiên Minh Khoa...
•  Thành tâm quay về hướng Đông Bắc cổng Thiên Đình khấn lạy 12 lạy xin nguyện thề. Bàn (nhỏ hay lớn tùy), cùng 12 đèn cầy, 12 ly bông, 12 ly nước, ngũ quả trái cây.

Làm tại Điện Mẫu Núi Thiên Long Sơn, 11h sáng ngày 16 tháng 3, 2017. Nhằm ngày 19 tháng 2 Âm Lịch năm Đinh Dậu. Ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Ý kiến bạn đọc (0)