Kinh Tiểu bộ, phẩm Apannaka

Đức Phật dạy rằng những ai quy y Phật, Pháp, Tăng sẽ không bị đọa lạc, khi từ bỏ thân này sẽ được sanh lên thiên giới (Kinh Tiểu bộ, phẩm Apannaka).Những ai quy y PhậtSẽ không đi đọa xứ,Từ

Trung Bộ Kinh - KINH KANDARAKA (Kandarakasuttam)

Trung Bộ Kinh51. KINH KANDARAKA(Kandarakasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến chỗ Thế Tôn ở Pessa, con trai...

Trung Bộ Kinh - KINH HÀNG MA (Maratajjaniyasuttam)

Trung Bộ Kinh50. KINH HÀNG MA(Maratajjaniyasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Tôn giả Mahamoggallana trú giữa dân chúng Bhagga, tại Sumsumaragira, rừng Bhessakalavana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. Khi...

Trung Bộ Kinh - KINH KOSAMBIYA (Kosambiyasuttam)

Trung Bộ Kinh48. KINH KOSAMBIYA(Kosambiyasuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại Tinh xá Ghosita. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi....

Trung Bộ Kinh - KINH TƯ SÁT (Vimamsakastuttam)

Trung Bộ Kinh47. KINH TƯ SÁT(Vimamsakastuttam)Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, Tinh xá của Ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:– Này các Tỷ-kheo.– Bạch Thế Tôn.Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn....

Ảnh Đẹp

Yêu Thương

"Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà bằng tình yêu thương; đây là chân lý muôn...

Sẻ Chia

"Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không vì vậy mà ngắn...