Kinh điển đại thừa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Thích Thanh Từ giảng - 23/31- P21 Như Lai thần lực

Đăng lúc: 02:03 AM 20/12/2019 0   1724

Cùng Chủ Đề

Bát Nhã Ba La Mật ÐaTâm Kinh - Hán Việt
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinhlà một trong các kinh căn bản và phổ ...
Bát Nhã Ba La Mật ÐaTâm Kinh - Thích Nhất Hạnh
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh là một trong các kinh căn bản và...
Tâm Kinh Bát Nhã - Anh ngữ
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh là một trong các kinh căn bản và phổ ...

Ý kiến bạn đọc (0)