Kinh điển đại thừa

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 20/31- Phẩm Phân Biệt Công Đức

Đăng lúc: 03:11 AM 24/04/2019 0   139

Cùng Chủ Đề

Bát Nhã Ba La Mật ÐaTâm Kinh - Hán Việt
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một...
Bát Nhã Ba La Mật ÐaTâm Kinh - Thích Nhất Hạnh
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một...
Prajnaparamitahridaya Sutra - Anh ngữ
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một...

Ý kiến bạn đọc (0)