Trung Bộ Kinh - KINH SONG TẦM (Dvedhavitakkasutta)

Trung Bộ Kinh19. KINH SONG TẦM(Dvedhavitakkasutta) Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp-cô-độc). Tại đây, Thế Tôn gọi các

KINH KALAMA

Kinh Kâlâma Hòa thượng Thích Thiện Châu Giới thiệu Kinh Kâlâma thuộc Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikâya, tập I, trang 188-193). Nội dung Kinh nói lên tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Muốn giác ngộ phải có trí tuệ. Trí...

Ảnh Đẹp

Vô Sở Cầu Hạnh - Bồ Đề Đạt Ma

Vô Sở Cầu HạnhNgười đời ở trong cơn mê dài, dẫy đầy sự tham trước, gọi là có cầu. Người trí giác ngộ sự thật,...