Cổ Học Tinh Hoa

Không Buông Lung

Đăng lúc: 23:27 PM 30/04/2022 0   868

Cùng Chủ Đề

Thà Để Người Phụ Ta chớ Ta Không Phụ Người
Đạo lý của người lương thiện: Thà rằng bị lừa chứ không...
Cây Phất Trần trong Phật gia và Đạo gia
Cây phất trần trong Phật gia và Đạo gia có ý nghĩa gì ?Trong các...
Ba lần chuyển sinh của Tiên Chúa Liễu Hạnh
Ba lần chuyển sinh của Tiên Chúa Liễu Hạnh Liễu ...

Như mặt đất là nền tảng cho mọi công trình xây dựng, không buông lung là nền tảng cho mọi thiện pháp. Không buông lung là thiết lập sự cân bằng trong mọi phương diện đời sống. Từ ăn uống, nói năng, ứng xử, làm việc, suy nghĩ cần được kiểm soát, chuẩn mực, quân bình. Mọi thứ mọi việc nếu thái quá hay bất cập đều không có lợi. Tu tập, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức là cơ sở để làm chủ thân tâm, thiết lập thăng bằng.

Không buông lung là người có trí. Nếu mỗi người, từ vua quan cho đến dân, mọi thành phần xã hội đều học hạnh không buông lung thì bản thân được an vui, gia đình hạnh phúc, xã hội ổn định, đất nước phú cường.
Sáng chiều mài miệt hăng say
Tự mình khắc chế, tự hay lòng mình
Người trí, như đảo tâm linh
Thủy triều vô tận hữu tình chìm sâu!

Ý kiến bạn đọc (0)