Tìm hiểu giáo pháp

Hãy nương tưa chính mình

Đăng lúc: 00:00 AM 27/11/2019 0   302

Cùng Chủ Đề

Bát chánh đạo - Chánh kiến
Bát chánh đạo 1 - Chánh kiến: Tầm nhìn và giá trịThích Nhật...
Tứ Diệu Đế
 Bốn Chân Lý (Tứ Diệu Đế)       A- Dẫn...
Lời Khuyên Vô Giá Của HT Minh Châu Về Chánh Tín
Lời Khuyên Vô Giá Của HT Minh Châu Về Chánh Tín Chính kinh Đại...


"Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình; hãy tự mình y tựa chính mình, chớ y tựa gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác".

"Này Ananda, những ai, sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ kheo của Ta"

 Tương Ưng Bộ V, chương 3, phẩm Ambapàli, phần Bệnh - trích

Ý kiến bạn đọc (0)