PHIM TÀI LIỆU - Phật hoàng Trần Nhân Tông

Vào thế kỷ thứ 13, sau khi chiến thắng giặc Nguyên Mông xâm lược, vua Trần Nhân Tông đã từ bỏ ngai vàng khoác áo cà sa tu hành. Người đã chọn Yên Tử làm nơi tụng kinh niệm Phật, khởi xướng thiền