Pháp Thoại Năm Châu

Đức Ngài Đạt Lai Lạt Ma: Việt Nam phải thay đổi

Đăng lúc: 01:50 AM 24/01/2019 0   368

Cùng Chủ Đề

Thầy Thích Chân Tính - Sự Mơ Hồ của Pháp Sư Tịnh Không
Thầy Thích Chân Tính chỉ ra sự mơ hồ của pháp sư Tịnh Không.Sự...
Thầy Chân Tính chỉ ra sự sai trái của thầy Giác Nhàn
Thầy Chân Tính Vạch Trần Sự Bịp Bợm của Trần Tâm aka "Master Ruma"
Thầy Chân Tính vạch trần sự bịp bợm của "Minh sư" Trần Tâm aka...
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Việt Nam phải thay đổi - Trích buổi nói chuyện của đức Đạt Lai Lạt Ma với Phật tử Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc (0)