Kinh điển đại thừa

Diễn Đọc | Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Trọn Bộ - Có Chữ

Đăng lúc: 22:12 PM 04/05/2023 0   181

Cùng Chủ Đề

Bát Nhã Ba La Mật ÐaTâm Kinh - Hán Việt
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinhlà một trong các kinh căn bản và phổ ...
Tâm Kinh Bát Nhã - Anh ngữ
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh là một trong các kinh căn bản và phổ ...
Bát Nhã Tâm Kinh - Pháp ngữ
Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một...

Ý kiến bạn đọc (0)