Như bóng không rời hình

Việc làm của bản thân taDo tâm, do ý tạo ra, dẫn đầuNói năng, hành động trước sauÝ mà thanh tịnh: dạt dào niềm vuiVà bao hạnh phúc trên đờiTheo ta như bóng khắp nơi theo...

Như xe chân vật kéo

Việc làm của bản thân taDo tâm, do ý tạo ra, dẫn đầuNói năng, hành động trước sauÝ mà ô nhiễm: khổ đau theo kề Tựa như là cái bánh xe Theo chân con vật kéo lê trên...