Nhân Quả - Luân Hồi

Chuyện Âm Tào

Đăng lúc: 23:38 PM 01/01/2023 1   438

Cùng Chủ Đề

Luân Hồi và Nhân Quả
Bánh xe Luân Hồi - Phật giáo Mật Tông, Tây TạngKinh sách trích dẫn:...
Câu chuyện mượn xác hoàn hồn
Câu chuyện mượn xác hoàn hồn khiến bạn phải suy ngẫm về...
Nhân quả báo ứng: Giết mèo bị báo oán, tự mình xuống âm gian chịu tội
Vũ trụ từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại một nguyên lý...

Ngày xưa ở vùng Lưỡng Hồ có một người có học thức, tấm lòng chính trực. Đúng lúc điện thứ bảy dưới Âm Tào địa phủ thiếu người, Ngọc Hoàng Đại Đế bèn để người này ngồi vào vị trí bị thiếu. Như thế cứ cách ít hôm người này lại xuống minh phủ xử lý công việc. Công việc chính của ông là xem qua sổ sách, không cần phán án. Trong lúc tra sổ sách ông thấy mỗi người vì nghiệp lực đã tạo khác nhau mà hình phạt hoặc phúc báo nhận được cũng khác nhau. Mỗi khi ông thấy người ta nhận hình phạt đao sơn kiếm thụ (bị đâm bởi núi đao rừng kiếm) bèn lập tức phái người tới ứng cứu. Nhưng càng cứu thì hình phạt giáng xuống lại càng liên tục không ngớt, hoàn toàn không cách nào cứu được những người ấy.

Một hôm khi người này giở sổ sách ra thấy có tên vợ mình kèm tội trạng ghi bên dưới là lấy trộm con gà của nhà hàng xóm, tính luôn cả lông thì con gà nặng một cân hai lạng. Ông bèn gấp trang sổ ấy đánh dấu để sau này dễ tìm lại.

Sau khi quay về dương gian ông truy hỏi vợ mình có lấy trộm con gà của nhà hàng xóm hay không. Ban đầu vợ ông còn chối, không muốn thừa nhận. Đến khi ông đem những chuyện đã thấy dưới âm gian nói cho vợ biết, vợ ông mới chịu thừa nhận, nói là vì con gà hàng xóm ăn thóc chị ta phơi nên đã lỡ tay đập chết nó. Vì sợ bị hàng xóm trách mắng nên chị ta đã đem con gà đi chôn, và cũng giấu luôn chuyện này.

Hai vợ chồng liền đào con gà đã chết lên cân thử, quả nhiên đúng một cân 12 lạng (1,05 kg ngày nay). Người vợ vô cùng kinh hãi nên đã sang bồi thường cho hàng xóm con gà theo giá ngoài chợ và cũng nhận lỗi sai của mình.

Vài ngày sau người này quay trở xuống minh phủ. Ông giở trang sổ đã đánh dấu hôm trước ra thì thấy giấy tờ vẫn còn nguyên như cũ nhưng dòng chữ ghi tội trạng của vợ ông đã biến đâu mất.

Mắt Thần thấu khắp mọi phương, một lỗi nhỏ cũng được ghi chép trong sổ, huống hồ những đại tội!

Ý kiến bạn đọc (1)

Adidaphat! Chuyện rất hay, rất thực tế với những ai tin sâu sắc về luật nhân quả. Vấn đề là làm thế nào để giúp những người cho mình " quyền sinh quyền sát" với lý do sinh hóa hóa sinh. Thật đau lòng!
Hồ Thị Hảo - 12:46 PM 10/01/2023 Vi phạm