Bước đầu học Phật

Chủ trương của đạo Phật - Thích Thanh Từ

Đăng lúc: 23:53 PM 24/11/2019 0   454

Cùng Chủ Đề

Đức Phật và Phật Pháp - Đản Sanh đến Xuất Gia
Namo tassa Bhagavato Arahato Samma-SambuddhassaCon xin thành kính đảnh lễ...
Nguyên Nhân và Sự Suy Thoái của Phật giáo Ấn độ
NGUYÊN NHÂN VÀ SỰ SUY THOÁI CỦA PHẬT GIÁO ẤN ĐỘSau khi Đức Phật...
Tuổi Trẻ với Vấn Đề Giải Thoát
Tuổi trẻ với vấn đề giải thoátÐã lâu, đa số thanh niên quan...


Chủ trương của đạo Phật, mỗi người đến với đạo không phải chỉ tin mà phải hiểu, không phải chỉ hiểu mà phải tu. Đó là điểm trọng yếu. Cho nên trong kinh A-hàm, đức Phật dạy rằng người Phật tử tới chùa không chưa đủ, mà phải gặp chư Tăng. Gặp chư Tăng không chưa đủ mà phải hỏi giáo pháp. Hỏi giáo pháp không chưa đủ mà phải suy gẫm lời chư Tăng nói đúng hay sai, nếu đúng thì đem ra thực hành. Như vậy mới đúng ý nghĩa đi chùa.

Chúng ta lâu nay hay có thói quen, đi chùa cốt lạy Phật, cầu xin Ngài cho mình nhiều phước là đủ rồi. Chư Tăng không cần thiết. Nếu có gặp chư Tăng, quí thầy nói gì tin nấy, không chịu suy gẫm lời nói đó đúng hay sai? Do đó nhiều Phật tử đi chùa năm này tháng nọ mà về nhà phiền não cũng như xưa, không hơn không kém. Đó là điều không hợp với đạo lý. 
- Thích Thanh Từ -

Ý kiến bạn đọc (0)