Mật tông

Chìa Khoá Khai Ngộ

Đăng lúc: 04:40 AM 13/04/2019 0   1780

Cùng Chủ Đề

Phương Pháp Học Thuộc Lòng Chú Thủ Lăng Nghiêm
Chú Lăng Nghiêm (tiếng phạn: Shurangama Mantra) – Thần Chú Uy Lực...
Từ Bi Chú - OM MANI PADME HUM
OM MANI PADME HUMThần chú OM MANI PADME HUM đôi lúc được giải thích...
Phật Nói Uy Lực Của Lăng Nghiêm Thần Chú
Phật nói về uy lực của Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú.Khi nào còn...


Tuyên Hoá Thượng Nhân, vị cao tăng đắc đạo  được Lão Hoà Thượng Hư Vân ấn chứng và tặng cho pháp hiệu Tuyên Hoá và chính thức trở thành vị tổ đời thứ 9 của Quy Ngưỡng Tông ( Thiền Tông ), từ bi nói rằng 

“ Trong tâm của bạn có một cái khoá, nhất định phải có một chiếc chìa khoá mới có thể mở khoá. 

Con người làm sao mới có thể khai ngộ đây ? Khai ngộ giống như mở khoá vậy. Cái khoá có thể khoá cửa lại, cấm bạn ra vào, bạn nhất định phải có một chiếc chìa khoá mới có thể mở khoá cửa ra, nếu không thì vĩnh viễn bị nhốt ở trong nhà. Vậy thì chiếc chìa khoá này để ở đâu ? Chính là ở ngay bên mình bạn, rất dễ dàng tìm thấy. Đi tìm như thế nào đây ? Bạn bây giờ tham thiền đả toạ, niệm phật, trì chú, chính là đang tìm chiếc chìa khoá. Khi nào có thể tìm thấy vậy ? Thế thì bèn phải xem coi trình độ tu hành của bản thân bạn mà định. Nếu như tinh tấn, thì bèn rất nhanh tìm thấy. Nếu như biếng nhác, thì vĩnh viễn tìm không thấy, chẳng những kiếp này, mà cho dẫu là kiếp sau cũng không tìm thấy. Thứ đạo lý này cực kì đơn giản.

Trong tâm của bạn cũng có một cái khoá, cái khoá tâm này chính là vô minh, nó có thể khiến cho cái tâm thanh tịnh quang minh của bạn trở thành cái tâm ô nhiễm đen tối. Cảnh giới đến rồi thì chẳng có trí tuệ đi phán đoán phân biệt là thiện hay là ác, bèn làm ra những chuyện điên đảo. Bạn tu hành đắc lực, thì có thể phá vô minh rồi. Mượn nhờ chiếc chìa khoá, cái khoá tâm tự nhiên mở, sau khi trí tuệ quang minh hiển lộ ra rồi, bất luận là gặp phải chuyện gì cũng đều chẳng có phiền não rồi. 

" Hiện tại, những người có thể khai ngộ đều là do xưa kia tu đủ thứ các nhân lành, kiếp này mới có thành tựu. Nếu như trước kia không có tu đủ thứ các nhân lành, thì kiếp này sẽ không khai ngộ. Muốn khai ngộ ư ? nhất định phải tu hành trước rồi thì mới có hy vọng khai ngộ. "

 Từ những lời từ bi khai thị trên của ngài, đủ thấy tầm quan trọng của việc tu hành tinh tấn, hạ công phu sâu để tìm kiếm chiếc chìa khoá khai ngộ của bản thân mỗi người, đấy chính là phải khổ tu khổ luyện nhiều đời nhiều kiếp trước, rồi mới đắc sau. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải vừa tu phước lại tu tuệ trong tam đại A-tăng-tỳ- Kiếp, lại tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trong 100 đại kiếp, do vậy mà ngài ấy ở dưới cội bồ đề, đêm nhìn thấy ánh sao sáng mà khai ngộ. Nếu như ngài ấy trước kia chẳng có tu hành, thì kiếp này bèn sẽ chẳng khai ngộ, chẳng thành Phật. 

Trong giới cáo thứ 7 của Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới, có đoạn viết rằng:

Khoá vàng Vô Phùng, Tháp Vô Phùng,

Chìa khoá Vô Phùng mở nó ra,

Minh Sư một điểm ơn lớn nhất,

Chơn bảo vô giá phóng chói loà

Khoá vàng Vô Phùng là chỉ cánh cửa huyền quan thập tự. Cửa huyền quan vô hình, thông qua một chỉ điểm của Thiên Mệnh Minh Sư mở khoá, tu sĩ được nhận biết bổn tánh, cửa huyền thông thiên. Xưa nay tu đạo vốn dĩ phải nhiều kiếp khổ tu khổ luyện, ngàn dặm đi tìm đắc một chỉ của Minh Sư kiến tánh, vốn là tu trước đắc sau, tu hành không ngừng tiếp tục tinh tấn để đắc sự áo diệu của huyền môn kiến tánh. Còn các tu sĩ bạch dương ngày nay có nhiều vị chưa tu mà được đắc trước, đấy là nhờ thiên ân sư đức, thượng thiên từ bi giáng đạo đại khai phổ độ, vậy nên sau đó cần phải tích cực tinh tấn tu đạo, hành đạo để báo đáp thiên ân sư đức.

Tháp Vô Phùng là ngụ ý huyền quan nhất khiếu. Linh cung ( ngôi nhà linh tánh ) tánh mệnh của con người là khiếu huyền quan, là trung tâm của con người, là nơi mà linh tánh cư trú. Phật linh của con người an trú ở bên trong tháp linh sơn, linh khí đầy dẫy bày khắp toàn thân, do vậy mà huyền quan nhất khiếu là mảnh đất của đại trung.

 

 Huyền quan khiếu ”, đạo giáo gọi là cánh cửa hoàng đình, cốc thần bất tử. Phật giáo nói là bất nhị pháp môn, chánh pháp nhãn tàng; nho giáo nói là cánh cửa của đạo nghĩa, cùng thần tri hoá, thiên chúa giáo gọi là cửa hẹp, thập tự giá.

  Chìa khoá Vô Phùng ”, ngụ ý là chiếc chìa khoá đóng mở cánh cửa huyền quan, người người vốn có, lẽ ra vốn dĩ tự bản thân có thể kích hoạt khởi động, thế nhưng khi con người rơi vào nghiệp lực luân hồi thì cái công năng do tự bản thân cá nhân khởi động bèn bị mê muội đánh mất rồi.

 Môi trường hoàn cảnh luân hồi là nghiệp lực đang chủ đạo, nghiệp lực là ma lực. Ma lực sẽ không để cho con người khởi động “ Khoá Vàng Vô Phùng ” để tu hành. Trong môi trường hoàn cảnh luân hồi, thì cái công năng của “ chìa khoá vô phùng ” mở “ cái khoá vô phùng ” duy chỉ có dựa vào một chỉ của Minh Sư.

“ Mở nó ra ”, cánh cửa huyền quan vốn chẳng có khoá, nhưng luân hồi tạo tựu một cái khoá lớn, trong môi trường hoàn cảnh luân hồi là vĩnh viễn đóng khép chặt, các tu sĩ bạch dương do ở trong nhân duyên phổ độ thâu viên, thông qua một chỉ của Minh Sư mở ra, cánh cửa của huyền quan trở thành cánh cửa tự động, phổ độ tu đạo bàn đạo.

Các tu sĩ thực hiện việc tu đạo bàn đạo tinh tấn, thì huyền môn là mở đấy, hiện ra kim thân. Đức Di Lặc Tôn Phật sẽ phái các vị đại tiên, hộ pháp phù hộ bảo vệ cho các tu sĩ; còn nếu như không y theo nguyện mà hành, thì cánh cửa huyền quan cũng là tự động đóng khép lại. Minh Sư một chỉ mở ra chánh pháp nhãn tàng, là tam bảo tâm pháp đấy.

  Minh Sư một điểm ơn lớn nhất ”, Minh Sư truyền thiên cơ huyền diệu mạt hậu nhất trước, Minh Sư một chỉ điểm mở ra chánh pháp nhãn tàng, điểm mở huyền quan khiếu pháp môn chánh dương. Huyền môn là cửa chánh thông đến miền cực lạc. Vậy nên nói “ Minh Sư một điểm ơn lớn nhất ”.

  Chơn bảo vô giá phóng chói loà ”, Thiên Mệnh Minh Sư điểm mở huyền môn, tuy lúc đầu hiện ánh sáng nhỏ như hạt kê, thế nhưng ánh sáng đã thông tiên thiên. Lại thêm tinh tấn siêng tu thì viên ngọc báu Mani vô giá vốn có ẩn giấu trong huyền môn ấy sẽ toả phát ra ánh sáng chói loà.


Tóm lại, khoá vàng vô phùng đã khoá cửa chánh huyền quan của bảo tháp vô phùng, chỉ có thể dùng chiếc chìa khoá vô phùng của chơn thiên mệnh để mở nó ra. Minh Sư điểm mở cái khoá vô phùng này, là ân huệ cực lớn không gì sánh bằng. Chơn bảo vô giá có thể từ cửa chánh này hiển lộ ra bổn lai diện mục của mình. Vậy nên các tu sĩ đều cần phải tìm bái Minh Sư, đắc thụ một chỉ điểm của Thiên Mệnh Minh Sư để mở ra cái khoá vàng vô phùng này.


Ý kiến bạn đọc (0)