Phật giáo Hòa Hảo

Phật giáo Hòa HảoPhật giáo Hòa Hảo là tôn giáo có số tín đồ đông thứ 4 tại Việt Nam, được phát triển theo Đạo Phật và được coi là một nhánh của Đạo Phật Việt Nam. Phật giáo Hòa Hảo vừa