Khái Quát về Đạo Tin Lành

VỀ TÊN GỌI ĐẠO TIN LÀNH Tên gọi của mỗi tôn giáo đều mang một ý nghĩa riêng, có khi nó liên quan đến một địa danh, một nhân vật sáng lập, một điển tích lịch sử hay mỗi xu hướng giáo lý,