Thánh Ngôn Đàn Cơ Bút Điển

Bút Điển Mẹ Diêu Trì

Đăng lúc: 23:56 PM 17/11/2017 0   4055

Cùng Chủ Đề

BÀI HIỆU TRIỆU ÐOÀN KẾT CỦA ÐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
BÀI HIỆU-TRIỆU ÐOÀN-KẾT CỦA ÐỨC NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ * * * *...
THÁNH NGÔN của ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU
THÁNH NGÔN của ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU  Đàn cơ  DIÊU TRÌ ...
Bút Điển của Đức Diêu Trì Kim Mẫu
 Đàn cơ ngày 15-8-Đinh Hợi (dl 29-9-1947).   ...


Đêm mùng 1- Giêng- Bính Tý (1938).

DIÊU TRÌ KIM MẪU


     THI :

     Từ Mẫu xem qua bắt động lòng,
     Tình thương vô tận, đứng, ngồi, trông.
     Sớm chiều tựa cửa chờ tin nhạn,
     Ngày tháng nương hiên đợi bóng hồng.
     Lắm lúc ngậm ngùi bầy trẻ dại,
     Đòi phen nhắc nhở đám con Rồng.
     MẸ già thổn thức nào an dạ,
     Đổ lụy vì đâu vắng ẵm bồng.

     Ẵm bồng nhớ bầy con vắng dạng,
     Ngồi, đứng, trông tin nhạn mỏi mòn.
     Sớm chiều tựa cửa trông con,
     Chẳng hay con trẻ vuông tròn phận chưa?
     Buồn than thở khi trưa lúc tối,
     Quặn chín chiều ruột rối vò tơ.
     Công danh lòng trẻ đợi chờ,
     E khi mến tục hững hờ nhà Huyên.
     Nay Chí Tôn rộng quyền ân xá,
     Chắc phen nầy MẸ đã gặp con.
     Bỏ hồi cách trở nước non.
     Bao nhiêu miếng ngọt miếng ngon để dành.Đức Phật Mẫu giáng cơ năm Đinh Sửu (1937).

DIÊU TRÌ KIM MẪU     MẸ mừng các con Ái Nữ.
     Lành thay ! Lành thay ! Ngày nay MẸ rất hân hạnh vui mừng thấy các con níu nhau hồi về với MẸ, chạnh nhớ nỗi niềm từ lúc nọ, nung lò bảo sanh, đùm bọc các con cho đến nay đã 6 triệu niên dư, có lúc MẸ chi xiết nỗi mừng, MẸ tưởng nhớ rằng các con thân mến đã dắt nhau hồi về với MẸ.
     Nào hay đâu MẸ mắc mưu với đàn con. MẸ hồi tưởng khi các con vắng MẸ trửng giỡn trước ao sen, gió thổi lắc lơ cành sen nghiêng qua lắc lại. Ôi ! Đau thảm cho già chống gậy ngóng trông, mà các con đành lìa MẸ, xa khơi nơi vòng trần thế tục mà quên cả cội căn.
     Nay nhờ Đại Đạo hoằng khai ân xá, nên chi MẸ mới tầm đặng các con. Vậy các con hãy hiểu rằng: Trong kiếp chót cuối cùng nầy mà lo tu niệm, bồi công lập đức, hầu có trở về với MẸ.
     MẸ ban ơn cho các con. Tòa sen ngôi báu rực rỡ chói ngời, hạnh hưởng tiêu diêu, đời đời khoái lạc. Chớ các con ở chi trần thế mà bụi tục vấn vương cho tấm thân đày đọa.
     Vậy MẸ cho các con phép cơ tạo Thiên.
     MẸ dạy :

     THI BÀI :
     Nơi Diêu Điện, lưỡng ban chầu chực,
     Nhớ đến con bứt rứt lòng già.
     Gậy nâng chẳng quản đường xa,
     Gậy châm mây bạc đưa già đến đây.
     Nơi đàn nội xum vầy đông đủ,
     Nhìn các con ủ rủ tấm lòng.
     Thương con khổ não chập chồng,
     Đau lòng MẸ xuống quyết bồng con lên.
     Con ôi ! Khá tâm bền sức gắng,
     Những lời vàng MẸ dặn ngày xưa.
     Khiêm cung, nhẫn nại, lọc lừa,
     Giúp đời nào nại sớm trưa tháng ngày.
     Cõi trần tục trưng bày đủ cách,
     Nhủ các con vào vách tứ tường.
     Thảm cho con dại lầm đường,
     Nay Thầy mở Đạo, buồm trương rước về.
     Đem con trẻ trở về Tiên cảnh,
     Chọn linh căn tánh hạnh thuần lương.
     Long Hoa sắp soạn khai trường,
     Thi tài chọn đức, con bươn kịp giờ.
     Nhìn kỹ lại con thơ MẸ thảm,
     Ruột chín chiều đòi đoạn thắt đau.
     Thấy con lòng Mẹ xót xao,
     Con ơi Con hỡi ! Con nào thấu chăng ?
     Nhắc đến đây khó dằn giọt lệ,
     Thương con khờ chẳng kể thân già.
     Nước non chớn chở bao la,
     Quyết tìm một gậy mệt già viếng con.
     Đối với trẻ cho tròn phận MẸ,
     Mượn vần thơ thỏ thẻ đêm khuya.
     MẸ khuyên em chị chớ lìa,
     Học gương Diệu Thiện danh bia lưu truyền.
     MẸ dành để Đào Tiên cho trẻ,
     Rượu bồ đào tay lẹ con nâng.
     Mây vàng sẵn chực bên chân,
     Đưa đường Tiên cảnh, Chín từng hồi nguyên.

     MẸ từ giã.

     Từ giã các con ở lại trần,
     MẸ về Tiên cảnh dạ bâng khuâng.
     Khuyên con gắng chí lo tu niệm,
     Dứt điển MẸ mau tách dặm lần.

     THĂNG

     THI :

     Lần lừa mùi thế bước càng gay,
     Biển khổ trăm năm nhọc xác đày.
     Kẻ trí cắn răng theo lũ dạy,
     Người ngoan nhắm mắt níu phường say.
     Hý tràng nao nức nhiều lui tới,

     Cõi tục mơ màng lớp đổi thay.
     Sẵn gió buồm giương thuyền đợi khách,
     Trễ chơn đợi đến ắt thâu ngày.

     DIÊU TRÌ KIM MẪURằm tháng 8 năm Nhâm Ngọ (dl 2-9-1942).
  

DIÊU TRÌ KIM MẪU


     Mừng các con Nam Nữ.
     MẸ vui được thấy các con biết lo cho chúng sanh tức là lo cho mình vậy.
     Mình tu cho chúng sanh, mình lập vị cho chúng sanh, tức là mình lập vị cho mình. Phải hiểu cho rõ, nếu chúng sanh chưa ai đắc đạo thì ta phải cầu nguyện cho người đắc đạo trước ta.
     Nếu mình cứ mong cho cao phẩm giá, tức là trái với Thiên ý, mình phải hằng ngày trau giồi tánh đức, lo chung cho thiên hạ, ấy là phương pháp tu tắt đó.
     Thường ngày công phu mà mình chất chứa tánh tự kiêu thì cũng không mong đắc Chánh quả được, bất quá đắc một vị Địa Tiên đó thôi.
     Vậy muốn cho hoàn toàn thì rán tập cho biết trừ các điều xấu xa, tập thường ngày tầm Chơn lý, kiếm hiểu huyền vi, răn mình hằng bữa, đó là đường chánh sáng láng cứ lo bước tới.
     Đạo chia ra 3 Chi : Thế, Pháp, Đạo. Mình tu cho đúng theo Luật, hành theo Pháp, thì chúng sanh nơi thế ca tụng công đức mình, trọng kính mình, ấy là mình đắc Thế.
     Hễ đắc Thế thì phải tầm Pháp đặng cứu chữa, dạy bảo theo Pháp. Nếu mình hành Pháp hiển linh , chúng sanh ứng mộ thì mình đắc Pháp.
     Nếu đắc Pháp thì phải tầm Đạo. Đạo là vô vi, muốn tầm không phải dễ, mà dễ khó là do nơi mình. Nếu đi được 2 khoản thì khoản sau nầy phải ráng, nếu đắc đạo thì nhập cõi Niết Bàn.
      MẸ ban ơn cho các con Nam Nữ.

     Nhứt khí tạo đoan cả Địa cầu,
     Nương theo Mẹ cả giảng vài câu.
     Kính dâng Tam bửu hằng năm vẹn,
     Tặng lễ mừng thầm đắc chẳng lâu.

     Nhị châu Chơn võ nhớ cùng không,
     Nương cõi Thiên cung gởi bóng hồng.
     Kính tặng vài câu mừng bạn cũ,
     Tặng người hiếu hạnh chịu phòng không.

     Tam Kỳ khai mở Đạo lần ba,
     Nương náu ít lâu rõ báu hòa.
     Kính lượng bề trên ban đức tánh,
     Tặng người tài trí hứng Đài Cao.

     Tứ đức vẹn toàn mới xứng danh,
     Nương hơi nhang khói chỉ điềm lành.
     Kính mừng quí vị ân cần tịnh,
     Tặng khách nâu sồng diệt quới khanh.

     Ngũ hành vận chuyển đoạt Huyền Thiên,
     Nương níu đôi năm khỏe tự nhiên.
     Kính có công tu nay gặp hội,
     Tặng mình hữu hạnh phục qui nguyên.

     Lục lạc khua rân cả ngũ châu,
     Nương chi vật chất phải âu sầu.
     Kính xin tỉnh giấc lo tu sớm,
     Tặng quyết cầu ân cổi ách sầu.

     Thất thế náu nương chớ tưởng lâu,
     Nương cùng quí vị chỉ đường cầu.
     Kính đem đến tận bờ dương liễu,
     Tặng nghĩa đài sơn kẻ chực chầu.

     Bát vu hành khất bữa mơi chiều,
     Nương tưởng mình to giống kẻ thiêu.
     Kính đến Tây phương tầm Xá lợi,
     Tặng tình đồng đạo phải đồng yêu.

     Cửu Thiên mở cửa rước người hiền,
     Nương chí dắt dìu khách hữu duyên.
     Kính lập công to qui cựu vị,
     Tặng tiền phát khởi lập căn nguyên.

     Thu cúc hứng sương khách kiếm mùi,
     Chín Cô cùng MẸ đến chung vui.
     Thương nhau tầm kiếm chừng nào gặp,
     Công đức vẹn toàn sẽ hiệp ngôi.

     THĂNG
Đàn cơ ngày 15-8-Bính Tuất, Tý thời (dl 10-9-1946).
  

DIÊU TRÌ KIM MẪU


     Thiếp chào chư Thiên mạng Nam Nữ.
     Thiếp xin tỏ đôi lời cùng Ngự Mã Thiên Quân Hộ Pháp. Từ ngày Thiếp đến chung cùng chư Thiên mạng đến nay thì tính đã 20 năm có lẻ, chỉ lấy tình thân ái thiêng liêng mà xưng hô cùng nhau là vì Thiên Thơ tiền định. Thiếp đến dìu đường cho con cái Chí Tôn đến ngày thành Đạo. Ngày nay đã đúng kỳ sở định, Thiếp mới đặng quyền nhìn nhận con cái của Thiếp.
     Vậy từ đây, Thiếp chỉ dụng lời chí thiết yêu đương, là MẸ con tương hội. Vậy Thiên mạng đừng phiền Thiếp nghe !
     Hộ Pháp xem bài văn Thiếp mà nghĩ đến tình trạng của Diêu Trì đau thảm đến dường bao, con ! Khi con mông trần buổi nọ.
     Cửu Nương nối điệu toàn văn động đình.
     Các con Nữ phái bình thân.

     VĂN :
     Nhẫng ngồi giữ Huỳnh Hoa Ngự Uyển,
     Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.
     Đoạn đường lều cỏ chòi tranh,
     Tay nương cây gậy một mình trông vơi.

     - Nhứt Nương DTC

     Tiếp văn :
     Trông động cũ màu trời biến sắc,
     Trông cung nga thiếu bậc từ quân.
     Trông xa đảnh Thánh non Thần,
     Trông đền Ngọc Khuyết vắng phần Thiên lương.
     - Nhị Nương DTC

     Tiếp văn :
     Nay đầm ấm con đường hạnh phúc,
     Cõi phong trần gội chút hồng ân.
     Tiêu diêu phai lợt mùi trần,
     Tỉnh say với giọt nước ngần tẩy mê.
     - Tam Nương DTC

     Tiếp văn :
     Tưởng trọn phận tô xuê đảnh Việt,
     Nương thuyền từ cứu tuyệt trần ai.
     Đường quê nào thấy Thiên thai,
     Công trình lập đặng Vân đài chí công.
     - Tứ Nương DTC

     Tiếp văn :
     Mở rộng cửa đại đồng vạn chủng,
     Khai nẻo sanh cứu sống nhơn gian.
     Trị tâm mở mắt song quang,
     Khai đường Cực Lạc, mở đàng Lôi Âm.
     - Ngũ Nương DTC

     Tiếp văn :
     Đưa gương rạng Quan Âm dẫn thế,
     Diệt mê hồn tồi tệ kiếp căn.
     Cam lồ rửa sạch phong trần,
     Gương xưa để bước đi lần cảnh thăng.
     - Lục Nương DTC

     Tiếp văn :
     Nào dè phép Quỉ toan cải chánh,
     Mượn quyền Yêu so sánh Chí Linh.
     Đem thân lữ thứ làm binh,
     Cầm gươm huệ chặt tan tành cung thương.
     - Thất Nương DTC

     Tiếp văn :
     Hỡi nào kẻ lo lường nghiệp Đạo,
     Hỡi những trang nóng máu anh phong.
     Ngôi Thiên để dựa bóng hồng,
     Phục hưng gầy nghiệp con Rồng cháu Tiên.
     - Bát Nương DTC

     Tiếp văn :
     Gầy sự nghiệp tổ tiên ngày trước,
     Dựng miếu đường hưởng phước tự do.
     Mảng trông bến cũ đưa đò,
     Chơn quân Lương tể gây trò vinh phong.
     - Cửu Nương DTC

     Xin nhượng bút cho Bát Nương.

     Đào nguyên lại trổ trái hai lần,
     Ai ngỡ Việt Thường đã thấy lân.
     Cung Đẩu vít xa gươm Xích quỉ,
     Thiềm cung mở rọâng cửa Hà ngân.
     Xuân Thu định vững ngôi Lương tể,
     Phất Chủ quét tan lũ nịnh thần.
     Thổi khí vĩnh sanh lau xã tắc,
     Mở đường quốc thể định phong vân.
     - Bát Nương


Đàn cơ ngày 9-Giêng-Đinh Hợi Tý thời (dl 30-1-1947).
(Sau khi Đức Chí Tôn giáng cơ, tái cầu thì có Đức Phật Mẫu giáng).

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN

     Mừng các con. Bình thân.
     Các con chưa rõ cái mùi phú quí cao sang nơi thế nầy là cái bẫy để gài những bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải sa đọa không mong đắc quả. Bởi cớ ấy mà đứa nào đặng hưởng lộc cao quyền cả thì MẸ lại lo cho đứa ấy sẽ quên cội bỏ nguồn, đành thả trôi chơi vơi nơi bể thảm. Trong đám nầy chỉ có một số ít đứa biết hối ngộ tu tâm, chun vào cửa Phật, cũng lắm đứa miệng niệm Nam mô mà lòng lại cay nghiệt đè ép kẻ yếu thế cô, đương thâu của bá gia về tấn cúng, lòng ham tưởng chúng khen ngợi mà không kiếm hiểu câu tội phước công bình kia.
     Trời Phật, Thánh Thần chẳng đòi, không biểu lễ cúng chi cả. Các con vì lòng tín ngưỡng, chẳng biết điều chi, tạm dùng lễ để cung kính, rốt lại để khoe mình và để chìu theo thói phàm tục.
     Các con hiểu Đạo, MẸ chẳng nói nhiều, các con khá suy nghĩ.
     Chư Tiên, chư Phật cùng các Đấng Thiêng liêng chỉ dùng Tâm trong sạch, tín ngưỡng kỉnh thành, ấy là một vật báu để hiến lễ đó.
     Trên Thế, cũng chẳng khác chi trên sân khấu, sắp cho đủ lớp, nào là trung nịnh, hiền dữ, chen lấn múa men, la gầm, than thở, rốt cuộc bôi mặt thì đứa nào cũng ra đứa nấy. Dầu các con đặng địa vị cao sang thế nào cũng chẳng nên tự kiêu tự đắc, húng hiếp những đứa thấp hèn.
     Các con rán ẩn nhẫn, hằng ngày bền chí trau tâm. Chỗ Hằng sống là nơi căn cội của các con.
     Vậy các con cũng chẳng nên quyến luyến thế đời mà quên cựu vị nghe !
     MẸ mừng đặng thấy các con hội hiệp với nhau. Vậy các con hãy nắm tay nhau cho chặt chẽ, đi cho vững.
     MẸ ban ơn cho cả Nam Nữ. MẸ thăng.

* * * * *


     THI :

     Lượng sóng đời kia khó định chừng,
     Vườn Xuân khô lá khó trông Xuân.
     Hiên mai gió tạt nghiêng rèm hạnh,
     Giậu tối trăng soi đổ bợn trần.
     Tiếng hạc kêu vui xa thẳm thẳm,
     Hơi quyên chào thảm lóng gần gần.
     Chờ xem thế cuộc tùy duyên phận,
     Đừng tính đeo mang gánh nợ trần.

     Diêu Trì Kim Mẫu11

Đàn cơ ngày 2-2-Đinh Hợi, lúc 1 giờ khuya, (dl 22-2-1947).
 

DIÊU TRÌ KIM MẪU


     Mụ chào các con. Mừng.
     Mụ lấy làm thậm cảm tình, mặn nồng, hiếu hạnh của các con, nhứt là Hộ Pháp, đã lập nên Đền Thờ trọng hậu.. Cả Diêu Trì Cung đều để lời cảm ơn.
     Nữ phái các con,
     Kể từ đây, đã có nơi MẸ con hội hiệp. Khá nên để trí tưởng rằng, chẳng buổi nào MẸ không ở gần các con, chung chia đau thảm, chỉ xin các con có một điều trọng yếu là các con phải tập tánh hòa nhã, yêu ái lẫn nhau mà chia buồn sớt thảm cùng nhau, ấy là lễ hiến cho MẸ quí hóa hơn hết.
     Nếu biết thương yêu thì chẳng có chi hơn là dạy dỗ trẻ thơ đặng khôn ngoan đạo đức.

     THI :

     Đầy lòng yêu ái đám quần linh,
     Nghĩa cử chỉ trông một tấc thành.
     Lựa chọn những gì riêng kiếp trái,
     Đớn đau chỉ nặng mối thâm tình.

     Nếu Mụ còn điều ước vọng thì chỉ trông Ngự Mã Thiên Quân giúp Mụ thường thường cơ bút đặng dạy dỗ Nữ phái .
     Hộ Pháp, theo ý Mụ thì chẳng nên làm lễ Mụ trong thời Tý, e cho thất lễ với Từ Bi. Vậy nên sửa lại trong giờ Ngọ Sóc Vọng cho có thế con cái của Từ Bi dâng lễ cho Người.

     THĂNG

* * * * *


     THI :

     Chờ về vắng bặt tiếng thu qua,
     Tiếng nhạn kêu sầu tiếng thiết tha.
     Vườn trước ngơ trông cây liễu rủ,
     Non xưa chạnh nhớ bóng trăng tà.
     Thi đề thảm, lóng hơi oanh thán,
     Cầm trổi buồn, nghe tiếng dế hòa.
     Dặm thẳng lương nhân xin khá gắng,
     Đường dài nghĩa nọ dễ đâu xa.

     DIÊU TRÌ KIM MẪU

Ý kiến bạn đọc (0)